?>

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De gebroeders Raijmakers Kwekerijen ondernemen zo maatschappelijk verantwoord mogelijk. Voor de bestrijding van ziektes en parasieten wordt gebruik gemaakt van biologische gewasbestrijding. Schadelijke insecten worden in dit geval niet met giftige stoffen bestreden, maar met hun natuurlijke vijanden. Schimmels worden zoveel mogelijk vermeden door de lucht te ontvochten. Daarnaast worden hommels ingezet in de kas voor de bestuiving van de bloemen om het natuurlijk proces zoveel mogelijk na te bootsen.

Door het innovatieve karakter van de tuinbouw en innovatieve technieken zijn veel teeltbedrijven tegenwoordig in staat om erg energie-efficiënt te zijn. De gebroeders Raijmakers bezitten onder andere een Warmte Kracht Koppeling (WKK)- installatie. De warmte die vrijkomt bij de WKK-installatie wordt omgezet in onder andere CO2 en warmte die nodig zijn voor de groei van de planten in de kas. Daarnaast wordt de vrijgekomen elektriciteit zelf gebruikt en het overschot wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Het kan dus zomaar zijn dat uw computer nu draait op de stroom opgewekt in ons tuinbouwbedrijf.

Gebroeders Raijmakers Kwekerijen wil ook een positief effect op het sociale leven van de mensen geven. Het bedrijf zorgt voor werkgelegenheid en beloont haar personeel gelijkwaardig volgens de CAO. Daarbij wordt bij de aanstaande overname het personeel van het voormalige bedrijf aangeboden om hun baan te behouden om werkeloosheid te voorkomen. Daarnaast steunen de gebroeders de lokale maatschappij door middel van sponsoring. Onder andere de lokale voetbalclub ONDO, de carnavalsvereniging en harmonie worden een handje geholpen door Gebroeders Raijmakers Kwekerijen BV.